Kurs przedzjazdowy prof. Dietmara Segnera i dr Dagmar Ibe